Ponudba seminarjev in strokovnih delavnic

 • Davčna šola
  • Davčna šola je namenjena vsem, ki želijo v najkrajšem možnem času celovito spoznatislovenski davčni sistem in se izogniti morebitnim negativnim presenečenjem obobisku uslužbencev davčnega organa.
 • DDV-spremembe in dopolnitve
  • Čeprav je od uvedbe Zakona o davku na dodano vrednost minilo že nekaj časa, se davčni zavezanci še vedno srečujemo z vrsto vprašanj in dilem v zvezi z davkom na dodano vrednost in njegovim obračunom.
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
  • Čeprav je dobiček gospodarske družbe odvisen od uspešnosti poslovanja, pa je višina davka odvisna predvsem od razumevanja Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predpisov, ki posredno določajo osnovo za obračun davka.
 • Učinkovito poplačilo in zavarovanje terjatev v povezavi z Zakonom o finančnem poslovanju
  • Na seminarju Vas želimo seznaniti s pomembnimi novostmi Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki vam omogoca ucinkovito izterjavo terjatev in njihovo zavarovanje po sodni poti.